^Nahoru

Staráme se o teploVašeho domova

Další služby

 

Úklid a zahradnické práce

V rámci správy nemovitosti zajišťujeme kompletní úklidové služby a údržbu zeleně podle podmínek zadaných zákazníkem. Nabízíme i úklidové služby a údržbu zeleně nad rámec uzavřených smluv. Jsme schopni plně zajistit úklid nemovitostí, bytů, administrativních budov, garáží a to zcela podle přání zákazníka. Vyklízení půd, sklepů a jejich deratizaci, výsadbu a údržbu zeleně zcela podle podmínek a přání zákazníka.

 

 •  sekání trávy několikrát ročně dle klimatických podmínek

 •  jarní vyhrabávání trávníků a jeho následná údržba

 •  práce s motorovou kosou nebo křovinořezem

 •  prořezávání okrasných dřevin

 •  výsadba okrasných dřevin

 •  odstraňování náletových dřevin

 •  odvoz a likvidace odpadu vzniklých touto činností

 

Údržba domu a zahrady

 •  drobné řemeslné práce a opravy

 •  sečení trávy, shrabání spadaného listí a následný odvoz

 •  údržba zeleně


Technický servis

 •  zajištění běžné údržby, havarijních i plánovaných oprav, rekonstrukcí a modernizací

 •  zajištění předepsaných revizí včetně zajištění odstranění revizních závad

 •  provádění technických prohlídek zajištění technické dokumentace nemovitosti (pasporty)

 •  uzavírání dodavatelských smluv (služby, opravy, rekonstrukce)