^Nahoru

Staráme se o teploVašeho domova

Kanalizace

• vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech kanalizačního potrubí

• ruční a strojní čištění svislé a ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů, WC, dvorních vpustí, gulí, gajgrů a drtičů odpadu, bytových odpadů, domovních stupaček a přípojek, čerpání vody

• smluvně zajištěno: vyvážení jímek, septiků a lapolů, čištění potrubí tlakovou vodou, prohlídky videokamerou, kompletní vyfrézování stávajících rozvodů