Nonstop havarijní servis

Pohotovost 24/7

313 105 666

Kanalizace

  • vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech kanalizačního potrubí
  • ruční a strojní čištění svislé a ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů, WC, dvorních vpustí, gulí, gajgrů a drtičů odpadu, bytových odpadů, domovních stupaček a přípojek, čerpání vody
  • smluvně zajištěno: vyvážení jímek, septiků a lapolů, čištění potrubí tlakovou vodou, prohlídky videokamerou, kompletní vyfrézování stávajících rozvodů